Plan lekcji

 

Klasa I A

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

religa 

zajęcia  

zajęcia

zajęcia 

wf 

2 lekcja

 zajęcia

zajęcia

zajęcia

j. angielski  

 zajęcia

3 lekcja

 wf

wf

 zajęcia

religia

zajęcia

4 lekcja

 zajęcia

j. angielski

zajęcia

zajęcia  

zajęcia  

5 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

6 lekcja

7 lekcja

 

Klasa IB

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

2 lekcja

 religia

 zajęcia

 zajęcia

 religia

 zajęcia

3 lekcja

wf

 wf

 zajęcia

wf

 zajęcia

4 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

j. angielski

zajęcia

5 lekcja

 zajęcia

j. angielski 

zajęcia

 zajęcia

6 lekcja

7 lekcja

 

 

Klasa II

   

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

religia

 wf

2 lekcja

 zajęcia

 zajecia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

3 lekcja

religia

 zajęcia

j. angielski

wf

j. angielski 

4 lekcja

 wf

 informatyka

zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

5 lekcja

zajęcia

zaj. artyst.

zajęcia

6 lekcja

 

 

 

7 lekcja

 

 

Klasa III A

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 informatyka

 zajęcia

zajęcia 

2 lekcja

 zajęcia

 wf

 zajęcia

 wf

j. angielski 

3 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

zajęcia 

 j. angielski

zajęcia 

4 lekcja

religia 

 zajęcia

 zajęcia

zajęcia 

zaj log/gry św 

5 lekcja

zajęcia 

 

 wf

 religia 

 

6 lekcja

 

7 lekcja

 

Klasa III B

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

zajęcia 

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

2 lekcja

zajęcia 

 wf

 zajęcia

  wf

 informatyka

3 lekcja

 j. angielski

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

4 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

j. angielski 

 religia

 zajęcia

5 lekcja

  religia

wf 

 

 

6 lekcja

 

7 lekcja

 

Klasa IV

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

wf 

j. angielski 

wf 

 j. angielski

j. angielski 

2 lekcja

 j. polski

j. polski

 przyroda

 matematyka

wf 

3 lekcja

przyroda 

j. polski 

 matematyka

 j. polski

 matematyka

4 lekcja

 technika

matematyka 

 j. polski

 historia

historia k.

5 lekcja

informatyka 

 godz wych

plastyka 

wf

 muzyka

6 lekcja

 religia

 

 

 religia

7 lekcja

 w. d. ż.

 

Klasa V

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

 matematyka

 wf

 godz wych

geografia 

 j. polski

2 lekcja

 matematyka

j. angielski

 matem.  k.

technika 

 j. polski

3 lekcja

 j. polski

j. angielski 

 wf

 biologia

 matematyka

4 lekcja

j. angielski 

religia 

 wf

wf 

 muzyka

5 lekcja

historia 

 j. polski

 j. polski

inf I

6 lekcja

 matematyka

historia 

inf II 

7 lekcja

 plastyka

religia 

 

Klasa VI

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

j.a. dz./wf ch. 

 muzyka

j.a. dz./wf ch. 

 biologia

matematyka 

2 lekcja

wf dz./j.a. ch. 

 matematyka

 wf dz./j.a. ch.

 j. polski

matematyka 

3 lekcja

technika 

 historia

 historia

 geografia

 j. polski

4 lekcja

 j. polski

 j. polski

 plastyka

 religia

j.a. ch./wf dz. 

5 lekcja

 matematyka

 religia

 mat. k.

 j.a.dz./wfch.

 j. polski

6 lekcja

inf I

wf ch./inf II

wf dz. 

godz wych

7 lekcja

inf III

 

8 lekcja

                  

 

Klasa VII

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

biologia 

 chemia

j. polski

wf 

  j. a.2/ j. n.1

2 lekcja

 fizyka

geografia 

j. polski 

 goegrafia

j. a.1/ j. n.2

3 lekcja

 j. a. 1/ inf 2

matematyka 

 plastyka

 fizyka

historia

4 lekcja

j. a. 2/ inf 1

wf 

 matematyka

 matematyka

 biologia 

5 lekcja

j. polski 

muzyka

 historia

 religia 

 matematyka

6 lekcja

matematyka k 

 j. polski

j. a.1/ j. n.2

 chemia

 godz wych

7 lekcja

religia

j. a.2/ j. n.1 

 j. polski

 wf

8 lekcja

 wf

 w. d. ż.

                                                                      

Klasa VIII

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

j. polski 

 geografia

 wos

j. polski 

 matematyka

2 lekcja

biologia 

 chemia

 fizyka

 edb

 matematyka

3 lekcja

 matematyka

 religia

 j. polski

religia 

 j. niemiecki

4 lekcja

 historia

 historia

 j. angielski

j. polski 

j. angielski 

5 lekcja

j. angielski 

 wf

 j. niemiecki

 fizyka

 wf

6 lekcja

mat k./j.ang. k

wos 

 godz wych

 wf

 j. polski

7 lekcja

w.d.ż.

matematyka

wf

chemia

inf II

8 lekcja

inf I

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com